Veterinerlik

■ Veterinerlik Hizmetlerimiz

■ Muayene ve tedavi ile Cerrahi Operasyonlar

■ Suni Tohumlama, Doğuma Yardım

■ Ayak Tedavi, Kısırlık Tedavisi

■ İlaç Satışı ve Danışmanlık

■ Damızlık Değer Tahmini

■ Tarsim Eksperlik Hizmeti

■ Büyükbaş hayvanların yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmaktayız.