Tarım İlaçları

■ Tarım İlaçları

■ Tarım ilaçları LD50 değerlerine göre çok zehirli, zehirli, zehirsiz gibi gruplara ayrılırlar. Kontak etkili ilaçlar : Atıldıklarında bitki yüzeyinde kalırlar ve temas ettikleri canlıları öldürürler. Göreceli olarak daha az tehlikelidirler. Sistemik etkili İlaçlar : Bitki bünyesi içerisinde hareket ederek meyveye, yaprağa ve bitki köküne ulaşabilirler. Dolayısıyla içsel beslenen zararlı ve hastalıkları da öldürürler. Bu özellikleri sistemik ilaçların kullanımı esnasında çok daha fazla dikkat ve önem gösterilmesi gerekliliğini doğurur.

■ Tarım ilacı gurupları;

■ İnsektisit : Böcek öldürücüler, Fungisit : Mantar öldürücüler, Nematisit : Nematod öldürücüler, Herbisit : Ot öldürücüleri, Rodentisit : Fare öldürücüler,Diğerleri : Bitki korumada kullanılan diğer maddeler

■ Tarım İlacı kullanırken Hasad aralığına uyulmalı, kısa sürede hasad edilecek ürünlere hasad aralığı kısa olan ilaçlar kullanılmalı, sistemik ilaçlar hasad döneminde kullanılmamalıdır.

■ İlaçların Birbirleriyle Karıştırılması;

■ Zirai ilaçların birbirleriyle karıştırılarak kullanılması tek seferde iki yada üç sorunumuzu (kabaot + yabani yulaf gibi) çözmek hem zamandan hem de maddi açıdan yarar sağlar. Aynı araziye iki yada üç kere girip çıkmaktansa tek seferde işi bitirip zaman ve paradan tasarruf edebiliriz. Tabi bu uygulamalar sırasında ilaçların birbirleriyle karıştırılarak kullanılması halinde özelliklerini yitirmemeleri ve bitkilere zarar vermemeleri gerekir. İlaçların karışıp karışmayacağı ile bilgiyi karışım tablosundan yada üretici firmadan öğrenmek gerekir. Bunlar mümkün değilse, ön karışım testi uygulanmalıdır.

1 2 3 4 5