Hayvan Besleme

■ Buzağı Besleme

■ Doğumu izleyen ilk 15 dakika - 4 saat içerisinde mutlaka kolostrum alması sağlanmalıdır. Günlük olarak verilecek kolostrum miktarı doğum ağırlığının % 10-12 si kadar olmalıdır. Bu miktarın yarısı ilk 4-6 saat içerisinde verilmeye çalışılmalıdır. Öğün sayısı artırılarak buzağıların yeterli miktarda ağız sütü tüketmeleri sağlanmalıdır. Yavrunun ilk günlerdeki besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Ağız sütünün bileşimi annenin kuru dönem beslenmesi ile de yakından ilgilidir.

■ Kuru dönemin kısa tutulması ağız sütünde immünglobulin miktarını azaltır. Kuru dönemde vitamin yönünden yetersiz beslenme ağız sütünde vitamin konsantrasyonunu olumsuz etkiler. Ağız sütündeki immunglobulin konsantrasyonu hayvanın yaşı ilerledikçe artar. Buzağılar doğar doğmaz ya da en geç 24 saat içerisinde annelerinden ayrılmalıdır.

■ Buzağı mamalarının en az %22 ham protein ve %10 yağ ihtiva etmesi gerekir. Protein kaynağı olarak süt ürünleri yada soya proteini kullanılmalıdır. Sadece bitkisel kaynaklı proteinlerden olumlu sonuç alınmamaktadır. Yağ oranı %20'ye kadar çıkartılabilir.

■ Süt Danası Yetiştiriciliği

■ Yoğun şekilde süt ve süt ikame yemi kullanılarak yapılan bir yetiştiriciliktir. Hedeflenen canlı ağırlık 3-4 aylık yaşta 150-200 kg'dır. Çok açık renkte et elde edilmek istendiğinden hayvanın hareketi mümkün olduğunca kısıtlanır. Katı yemler verilmez. Sonuçta yaklaşık 10 kg süt ile ya da 1.3-1.5 kg süt ikame yemi ile 1 kg canlı ağırlık artışı elde edilebilir. İshale neden olmayacak şekilde yüksek miktarlarda süt kullanılabilir. Yaş ilerledikçe osefagal refleks kaybolabilir. Refleksi sürekli aktif tutabilmek için hayvanın doğumundan itibaren sürekli olarak yaklaşık aynı saatlerde beslenmesi ve sıvı gıdaların aynı sıcaklıkta ve aynı hazırlanış şekli ile verilmesi gerekir.

■ Damızlık ve Boğaların Beslenmesi

■ Damızlık hayvanların süt emme döneminin uzatılması tavsiye edilebilir. Yaklaşık 12- 16 hafta süren buzağılık döneminde genç sığırlar günde ortalama 700-800 g günlük canlı ağırlık artışı göstererek dönem sonunda yaklaşık 120-130 kg'a ulaşır. Bu dönem içerisinde erkek ve dişi buzağıların gelişmesinde önemli bir farklılık gözlenmez. Takip eden dönemlerde ise erkekler daha fazla yem tüketerek daha yüksek canlı ağırlık kazanırlar. Dişi damızlıklarda kaliteli kaba yemler ve konsantreler erken yaşta yeterli miktarda verilerek büyüme teşvik edilmelidir.

■ Düvelerin Beslenmesi

■ Düvelerin çok erken yaşta doğum yapmaları istenmez.Bu dönem belirli bir yaşın yanında yeterli canlı ağırlıga ulaşması gereklidir. Düveler normalde en az 15 aylık ve yaklaşık 375 kg. canlı ağırlıga ulaştığında damızlık olarak kullanılabilirler.Düvelerin canlı ağırlık artışı günde 650 – 700 gramı geçmemelidir. Düvelere verilecek kesif yem miktarı, hayvanın yaşı ve kullanılan kaba yemin kalitesine göre belirlenmelidir. Kaliteli kaba yem kullanılması halinde 1,5 – 2,5 kg. kesif yem yeterli iken; kalitesiz kaba yem ile beslemede bu miktar 3 – 3,5 kg.’a kadar artırılmalıdır..